top of page
the aster new year hamper set A
 • the aster new year hamper set A

  กระเช้าปีใหม่จาก the aster set A

   

  ภายในกระเช้าประกอบไปด้วย

  - the aster Collagen Complex 7 days x 1 กล่อง

  - กราโนล่าบาร์รสแครนเบอร์รี่

  - แยมแอปริคอต

  - แยมสตอเบอร์รี่

  - แยมส้มแมนดาริน

  - น้ำผึ้ง

  - น้ำจินเจอร์เอล

   

  ตัวกระเช้าทำจากไม้

  ฿790.00Price